Administrative Staff

image Name Designation
MRS. NYACHOGO FLORENCE NYASUGUTA MRS. NYACHOGO FLORENCE NYASUGUTA SENIOR SECRETARY
Nabakwe MS. MARILYN K NABAKWE SENIOR ADMIN & ACADEMIC STAFF
MWANZI ISAIAH AMUCHUKU MR. MWANZI ISAIAH AMUCHUKU STATISTICAL ASSISTANT